Skogsbingo

Lär dig träd, spela trädbingo och upptäck skogen!

Skogs-bingo är en aktivitet där du inom ett visst område eller inom en viss tid skall finna så många olika svenska trädslag du kan!  Det är ett roligt sätt att testa sin kunskap, lära sig mer och bilda sig en egen uppfattning om hur skogen ser ut där du bor.  Vilket är det största trädet du kan hitta? Hur många trädslag? Hur grov död ved och många fågelbon kan du hitta, utan att störa?

Vill du spela trädbingo på egen hand så finns en bingo-bricka att ladda ner här.  Längre ner på denna sidan finnes instuktioner för hur du fyller i bingo- brickan. 

Arrangera gärna trädbingo där du bor!  

Här finner du information om våra svenska träd 

Hur känner du igen träden på vintern, när de inte har några löv? Var i landet finns dom? Här har vi samlat olika länkar till sidor som beskriver våra svenska skogsträd.

Botips! 

Den stora knoppboken.

Möten med jättar – de stora träden berättar!

Nordens flora

Våra Skogsträd

Såhär fyller du i Bingo-Brickan 

Kryssa i för varje rädslag det grövsta trädet du hittar! För att göra letandet enkelt, mäter vi träden med kramar. En armbågskram är där du kan krama runt träden och du kan nå dina egna arbågar med händerna.  En kram, är där du kan nå dina egna händer. En tvåkram är där det behövs två personer för att nå runt trädet. En flerkram är där det behövs mer än två personer för att nå runt trädet.  Här finns ett klipp på youtube som visar hur du fyller i. 

I Sverige finns en del verfkligt stora träd! Där Kvilleken är det grövsta med sina tretton meter i omkrets! För att nå runt Kvilleken, behövs  ungeför sju-åttta personer!!!! 

 

 

Om du är mellan 170-180 cm lång, så är ett träd du kan krama med en ”armbågskram ” är ca 30 cm i diameter, med en ”enkel-kram ” ca 55 cm i diameter och träd som det behövs en dubbelkram för är cirka 110 cm i diameter.