Skogarna har växt fram och utvecklats under årmiljoner och utgör hem för åttio procent av jordens landbaserade biologiska mångfald. Men idag minskar jordens naturskogar dag för dag. De senaste 200 åren har vi människor farit mycket hårt fram. Som exempel finns idag endast 20% av jordens urskogar kvar.

Framtidens skogsbruk behöver vara både klimatsmart, miljövänligt och gärna vackert. Några som lyckats lösa denna ekvation är Lübecks stads skogsförvaltning. 1992 bestämde sig Lübeck för att ställa om skogsbruket och det som hänt sedan dess är följande:

Volymtillväxten har ökat. Så har även antalet fåglar, djur och växter. Och lönsamheten är god. Nyckeln till framgång ligger i att man i Lübeck börjat jobba med i stället för mot naturen. I stället för att göra kalhyggen och plantager huggs bara en del av träden, där nya träd naturligt växer fram i de luckor som skapas. Ekosystembaserat skogsbruk gör det möjligt för naturliga ekosystem att komma tillbaka där de tidigare trängts undan, samtidigt som vi kan fortsätta att skörda virke.

Genom information, forskning och praktiska exempel arbetar Ecoforestry Foundation för att sprida kunskap om ekosystembaserat skogsbruk.

 

Vision

Vår vision är levande skogar på landskapsnivå, rika på djur- och växtliv. Att återskapa dessa där kalhyggen och plantager trängt undan naturen och samtidigt bedriva ett aktivt och lönsamt skogsbruk där även människor trivs.

 

Uppdrag

Ecoforestry Foundation arbetar för att sprida kunskap om ekosystembaserat skogsbruk, etablera visningsområden och stödja forskningsinitiativ som visar hur vi kan utforma ett hållbart och lönsamt skogsbruk för framtiden. Baserat på naturens principer.

Kontakt: info@ecoforestryfoundation.se

 

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar

Lär dig ekosystembaserat skogsbruk

Boken beskriver hur Lübeckmodellen kan tillämpas i Sverige. Den beskriver även tillstånd i den svenska skogen idag, samt hur och varför det har blivit så.

Läs mer & beställ: Konsten att hugga träd och ha skogen kvar