Skogen betyder mycket för många. Skogen är natur, här finns vilda växter och djur, härliga upplevelser, lugn och ro. Friluftsliv, sport, jakt, bär- och svampplockning – skogen används av många. Och skogen ger viktiga råvaror och inkomster till markägare, skogsnäringen och samhället. Över hela planeten behövs skog för att ge många ekosystemtjänster som vatten- och luftrening, reglering av väder och klimat, för mat och skydd, timmer och som kolsänka.

Hur skogen brukas påverkar lönsamheten, den biologiska mångfalden, klimatet och upplevelserna i skogen. För de som vill bedriva skogsbruk utan kalhyggen finns Ecoforesty. Det är en skogsbruksmetod som arbetar med det lokala ekosystemen som förebild. Detta gör det möjligt att både hugga träd och ha skogen kvar. Ecoforestry Foundation arbetar med att öka kunskapen och sprida information om hyggesfritt, ekosystembaserat skogsbruk.

 

Vision

Vår vision är levande skogar på landskapsnivå, rika på djur- och växtliv. Att återskapa dessa där kalhyggen och plantager trängt undan naturen och samtidigt bedriva ett aktivt och lönsamt skogsbruk där även människor trivs.

 

Uppdrag

Ecoforestry Foundation arbetar för att sprida kunskap om ekosystembaserat skogsbruk, etablera visningsområden och stödja forskningsinitiativ som visar hur vi kan utforma ett hållbart och lönsamt skogsbruk för framtiden. Baserat på naturens principer.

Kontakt: info@ecoforestryfoundation.se