Ecoforestry Foundation

Skogsbrukets utformning spelar en central roll i en hållbar framtid

Skogen, och därmed skogsbrukets utformning, är en viktig del av lösningen på flera av de problem vi idag står inför. Klimat, biologisk mångfald, vattenhushållning & hållbara råvaror.

Skogar har en enorm kapacitet att fånga in och omvandla koldioxid till virke. Med ekosystembaserat skogsbruk skördas tillväxten bland de största träden på ett sådant sätt att skogen hela tiden finns kvar. På detta vinner skogsägaren, klimatet och naturen. 

Idag kalhuggs många skogar, och då avstannar processen. Ingen skog – ingen kolinlagring. Men det finns ett sätt att både hugga träden och ha skogen kvar – det kallas ekosystembaserat skogsbruk. 

Att ställa om till ekosystembaserat skogsbruk är en av de kraftfullaste klimatinsatser vi kan göra. Potentialen är enorm – skogen kan lagra in över hälften av alla CO2 utsläpp. Till detta kommer att lönsamheten är god och den biologiska mångfallden värnas.

Vision

Vår vision är levande skogar på landskapsnivå, rika på djur- och växtliv. Att återskapa dessa där kalhyggen och plantager trängt undan naturen och samtidigt bedriva ett aktivt och lönsamt skogsbruk där även människor trivs.

 

Uppdrag

Ecoforestry Foundation arbetar för att sprida kunskap om ekosystembaserat skogsbruk, etablera visningsområden och stödja forskningsinitiativ som visar hur vi kan utforma ett hållbart och lönsamt skogsbruk för framtiden. Ett skogsbruk som baseras på naturens principer.

Kontakt: info@ecoforestryfoundation.se

Swish för donation: 123-237 08 64

 

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar

Ekosystembaserat skogsbruk

Boken beskriver hur den s.k. Lübeckmodellen kan tillämpas i Sverige och hur den svenska skogen mår idag. Här finns den att beställa.

Här finns ett utdrag ur boken, fritt att ladda ner och sprida.