kalhyggen

Om Stiftelsen


Ecoforestry Foundation är en icke vinstdrivande stiftelse

Stiftelsens uppgift är att främja ett ekosystembaserat skogsbruk, där målet är att den brukade skogen ska vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt.

Stiftelsens mål är levande skogar med god resiliens, vitala ekosystem och hög biologisk mångfald.

Stiftelsens mål ska nås genom kommunikation, forskning, utveckling och praktiska exempel – internationellt samarbete med ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter.


Ecoforestry Foundation
Box 162
439 08  Frillesås

info@ecoforestryfoundation.se