Om Stiftelsen

§ Stiftelsens portalparagraf §

Stiftelsens uppgift är att främja ett ekosystembaserat skogsbruk, där målet är att den brukade skogen ska vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt.

Stiftelsens mål är levande skogar med god resiliens, vitala ekosystem och hög biologisk mångfald.

Stiftelsens mål ska nås genom kommunikation, forskning, utveckling och praktiska exempel – internationellt samarbete med ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter.

Grundare, Mikael Karlsson

Kontakt: info@ecoforestryfoundation.se 

Kontaktuppgifter till Mikael: e-post mikael.karlsson@ecoforestry.se telefon: +46(0)70-731 54 26