Våra Svenska Träd

Den här listan över träd är en introduktion för den som vill börja att lära sig.  Av ett trädslag finns ofta många arter och sorter. I ett examensarbete om björk står att läsa: ”På många sätt är Betula (björk) ett mycket variabelt och svårbestämt släkte. Hur många arter som ingår varierar mellan 30 -150 beroende på vilken litteratur man läser.”

Tips: börja enkelt! Om du lär dig känna igen representanter från varje art om växer hos dig,  så har du kommit långt! Att det sedan finns uppemot hundrafemtio varianter av björk, det kan vara bra att känna till, men inget du behöver kunna.

Här är en länk till arton vanliga knoppar! Ett bra sätt att känna igen träd på vintern.

Här är betaversionen av blanketten för SkogsBingo! Ny version kommer att tas fram innan söndag. 

Här följer länkar till sidor som listar stora träd! NaturmorgonTallar.se Utsidan.se 

Al Beskrivning  finns på Skogskunskap, Wikipedia, NRM gråal, NRM klibbal

Alm Beskrivning  finns på Skogskunskap, Wikipedia, NRM 

Ask Beskrivning  finns på Skogskunskap, Wikipedia, NRM, Artfakta

Asp Beskrivning  finns på Skogskunskap, Wikipedia, NRM

Avenbok Beskrivning  finns på Skogskunskap, Wikipedia, NRM

Björk Beskrivning  finns på Skogskunskap, Wikipedia, NRM

Bok Beskrivning  finns på Skogskunskap, Wikipedia, NRM

Ek Beskrivning  finns på Skogskunskap, Wikipedia, NRM

En Beskrivning  finns på Wikipedia, NRM

Fågelbär Beskrivning  finns på Skogskunskap, Wikipedia, NRM

Gran Beskrivning  finns på Wikipedia, NRM

Hassel Beskrivning  finns på Wikipedia, NRM

Hägg Beskrivning  finns på Wikipedia, NRM

Lind Beskrivning  finns på Skogskunskap, Wikipedia, NRM

Lönn Beskrivning  finns på Skogskunskap, Wikipedia, NRM

Oxel Beskrivning  finns på Skogskunskap, Wikipedia, NRM

Rönn Beskrivning  finns på Wikipedia, NRM

Sälg Beskrivning  finns på Wikipedia, NRM

Tall Beskrivning  finns på Wikipedia, NRM