Studieresa till skogarna kring Lübeck

För tjugofem år sedan tog man ut en ny riktning för skogsbruket i Lübecks stadsskogar. Man önskade ett skogsbruk och en skog som skulle kunna erbjuda mer och fler ekosystemtjänster och fortfarande ge en intäkt genom virkesförsäljningen. Man beslöt sig för att lägga om skogsbruket för hela sitt skogsinnehav och modellen man tog fram är den som i Sverige kommit att kallas för Lübeckmodellen – Ekosystembaserat skogsbruk.

Modellen har sedan dess fått en lång rad nationella och internationella priser för sin förmåga att kombinera ekonomi, ekologi och sociala värden.

En omställning till ekosystembaserat skogsbruk har gett deras skogar både högre tillväxt och större biologisk mångfald. På resan får du lära dig hur de gjort och vad de lärt sig hittills.

Guidningen genomförs i samarbete med Lübeck stad. Knut Sturm har varit med sedan starten och är idag skogschef.

”Deras filosofi vid brukandet av skogen känns som en mycket modern, kvalificerad och hållbar metod för framtiden. Jag känner någon slags lättnad över att finna något jag inte visste fanns. God ekonomi. Vackra, upplevelserika skogar. Och den svarta storken har återvänt.”

Ylva Birkne, Skogsstyrelsen

Guidningen omfattar två dagar

Den mesta tiden är vi ute i skogen och tittar på praktiska exempel. Hur stora, uppvuxna skogar kan se ut när man har nått sitt mål, men även hur det kan se ut när man till exempel har en granplantering som utgångsläge, där man ligger långt ifrån det som är en för platsen naturlig skog. Vi får se hur man kan gå tillväga när man nu tagit ut en ny riktning för skogsbruket.

Vi har valt ut exempel som i stor utsträckning kan likna den situation som vi har på många håll i Sverige i dag. Av förklarliga skäl är exemplen i första hand jämförbara med t.ex. bättre mark i södra Sverige. Men modellen som sådan är en princip för hur man sköter, skördar och förvaltar en skog utifrån varje plats egna lokala och naturliga förutsättningar, vilket gör att den går att tillämpa överallt där träd och skog är det som växer naturligt.

Vi kommer exempelvis att titta på hur naturliga skogar ser ut när man närmar sig de lokala målen – med magnifika bokar, ekar och lönnar. Samt hur man ställer om från granplanteringar till lövblandskog, på marker som är naturligt lövdominerade.

Lübeckmodellen är en princip som är tillämpbar överallt i världen där skog växer naturligt. Hur mycket, hur ofta och vad man hugger beror på var i världen man befinner sig.

”En av de mest givande exkursionsresor jag gjort. En sak jag var tvungen att påminna mig gång på gång är att skogarna vi besökte är produktionsskogar, med produktionssyfte. Tack för en mycket bra resa!”

Emil Åsegård, Student

Nästa studieresa

Planeras till den våren 2020. Sänd era kontaktuppgifter till oss, så skickar vi ut information till er.

Maila till: info@ecoforestryfoundation.se