Internationella skogsdagen

Den 21 mars förklarades år 2012 av FN som den Internationella skogsdagen för att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar. De Globala målen och särskilt Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald innehåller en rad målsättningar för hur detta bäst ska göras.

Ungefär en tredjedel av jordens yta består av skog. Skogen utgör unika livsmiljöer för djur- och växtarter, dess ekosystemtjänster ger människor ren luft, rent vatten och rekreationsmöjligheter, och skog är en direkt förutsättning för att ge försörjning åt uppskattningsvis 1,6 miljarder människor. Världens skogar kallas inte utan anledning för världens lungor, då de binder koldioxid och bidrar till att hålla klimat i balans. 

På skogens dag 2021 hölls en öppen föreläsning. Den spelades in och finns nu på youtube

Spela SkogsBingo och upptäck skogen

SkogsBingo är en aktivitet där du inom ett visst område eller inom en viss tid skall finna så många olika svenska trädslag du kan!  Det är ett roligt sätt att testa sin kunskap, lära sig mer och bilda en egen uppfattning om hur skogen ser ut där du bor.  Vilket är det största trädet du kan hitta? Hur många trädslag? Hur grov död ved och många fågelbon kan du hitta (utan att störa häckande fåglar)? Här fins en introduktionsvideo. Här kan du ladda ner din egna bingo-bricka. Arrangerar gärna skogsbingo på din egen ort!  Det är både enkelt och kul! 

Här finner du länkar till  information om våra svenska träd 

Ungefär en tredjedel av jordens yta består av skog. Skogen utgör unika livsmiljöer för djur- och växtarter, dess ekosystemtjänster ger människor ren luft, rent vatten och rekreationsmöjligheter, och skog är en direkt förutsättning för att ge försörjning åt uppskattningsvis 1,6 miljarder människor. Världens skogar kallas inte utan anledning för världens lungor, då de binder koldioxid och bidrar till att hålla vårt klimat i schack.