Ecoforestry Sweden

Ecoforestry Sweden är till för alla som vill lära sig mer om ekosystembaserat skogsbruk.

Välkommen att bli medlem!

Medlem blir du genom att registrera dig med namn och e-post på denna sida.  Medlemsavgiften väljer du själv utifrån pay what you want principen. Stiftelsens Ecoforestry Foundations verksamhet bygger på donationer. Ett utskick kommer snart att göras kring hur du kan betala medlemesavgift. 

Som medlem får du tips och inbjudnignar till möten, föreläsningar och rellaterade skogaktiviteter. 

Ecoforestry Sweden är en dotterorganisation till Ecoforestry Foundation.

Stiftelsens 1a paragraf lyder: 

Stiftelsens uppgift är att främja ett ekosystembaserat skogsbruk, där målet är att den brukade skogen ska vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt.

Stiftelsens mål är levande skogar med god resiliens, vitala ekosystem och hög biologisk mångfald.

Stiftelsens mål ska nås genom kommunikation, forskning, utveckling och praktiska exempel – internationellt samarbete med ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter.

 

Regler 

Ecoforestry Sweden är en politiskt och religiöst obunden organisation för alla som vill lära sig mer om och verka för ekosystembaserat skogsbruk. 

Dessa regler kan komma att uppdateras och ändras.