Miljömålet levande skogar är vi idag inte ens i närheten av att nå. Varför?

Svaret är otroligt enkelt. När vi ersätter en mångfald med en enfald blir det bostadsbrist i skogen. Alla växter, fåglar och djur som finns i skogen har utvecklats och fötts fram i en naturlig skog genom evolutionens gång ända sedan de första landlevande djuren kom för flera miljarder år sedan.

En naturlig skog kännetecknas av stor variation. Där finns många olika trädslag i olika åldrar. Unga träd, gamla, döende och redan sedan länge döda träd och varje trädslag och murken stock erbjuder sin speciella nisch och boplats.

För mig är det en självklarhet att vi skall bedriva skogsbruk – men när vi gör det genom att göra kalhyggen hugger vi ner och river djurens hem. Ett hem som tar många hundra, ibland så mycket som tusen år att återskapas.

Nu är det så att naturen kan läka – den är till och med fantastik på det. Men med dagens skogsbruk ger vi den helt enkelt inte en chans.