Nuläge & Vision

Skogarna har växt fram och utvecklats under årmiljoner och utgör hem för åttio procent av jordens landbaserade biologiska mångfald. De senaste 200 åren har vi människor farit mycket hårt fram. Vi har brutit kol, fiskat ur haven och pumpat upp enorma mängder olja. Endast 20% av jordens urskogar finns idag kvar. Detta har gjort att naturen trängts undan.

Detta vill vi ändra på. För idag är det möjligt att bedriva skogsbruk hand i hand med naturen, utan att göra kalhyggen. Genom demonstrationsområden och praktiska exempel vill vi inspirera och visa vägen hur ett ekologiskt och klimatsmart skogsbruk fungerar i praktiken.

 

 

Vatten

”The blue pearl” var smeknamnet jorden fick då astronauterna första gången såg jorden från rymden.

97% av allt ytvatten finns i våra oceaner. 2,4 % i polarisarna och endast 0,6% i alla jordens floder, sjöar och dammar.

Skogarna spelar en helt central roll för att fylla på förråden av färskvatten .

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster utgör grunden för mänskligt liv på jorden. Friska och fungerande skogar ger vatten att dricka, luft att andas och hem för humlor och bin som pollinerar maten vi äter.

När vi hugger ner en skog hugger vi bokstavlig talat bort djurens vardagsrum. Själva livsutrymmet för skogens växter och djur. Genom ett utbrett och intensivt kalhyggesbruk är vi nu nära att såga av grenen vi sitter på.

Miljömålen

14 av Sveriges 16 miljömål kommer ej att nås till 2020. 13 av miljömålen är kopplade till skogen. Biologisk mångfald, “Ett rikt växt- och djurliv” tillsammans med fyra andra miljömål uppvisar till och med negativ utveckling.

Ett helt avgörande steg för att nå miljömålen är att ställa om skogsbruket.

Det positiva är att det går att ställa om. Det kan till och med gå riktigt fort vilket flera goda internationella exempel visar exempel på.

Ecoforestry Foundation – a non profit organisation

Stiftelsens uppgift är att främja ett ekosystembaserat skogsbruk, där målet är att den brukade skogen på sikt skall bli så lik en för platsen naturlig skog som möjligt. Målet är levande skogar med en hög biologisk mångfald vilket skapar en hög resiliens. Alltså starka skogar med god motståndskraft mot stormar, svamp- och insektsangrepp.

Stiftelsens mål skall nås genom kommunikation, forskning och praktiska exempel vilka tillsammans utgör grunden för kunskapsbyggande.

Vänligen Mikael Karlsson,

Grundare av Ecoforestry Foundation

 

För bokning av föreläsning och workshops, vänligen kontakta Annette Ericsdotter Bettaeib

e-post: annette (at) tgim.se +46(0)707-77 91 00